Tuesday, January 25, 2011

Walking in circles - through sad, dusty mazes of - possibility


Walking in circles - through sad, dusty mazes of - possibility

Image: The derelict Norwich Insane Asylum. Photo by www.flickr.com/photos/tom_tiernan/
The Controversial World of Urban Exploring

1 comment:

  1. Walking sa bilog - sa pamamagitan ng malungkot, maalikabok mazes ng - posibilidad

    ReplyDelete